Jelen weboldal üzemeltetője Gilincsek Edgár őstermelő (Cím: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 24. Adószám: 74996274-1-41, Telephely: 8800 Nagykanizsa Külterület Hrsz.:1105/25),  továbbiakban mint „Szolgáltató”,  az alábbiakban nyilatkozik a http://karacsonyfa-vasar.hu oldalon igénybe vehető szolgáltatásokat és szerződéses feltételeket illetően.

A karacsonyfa-vasar.hu oldalon a vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel vagy telefonon történő megrendeléssel lehetséges.

A karacsonyfa-vasar.hu szolgáltatását bárki jogosult igénybe venni, aki a következő földrajzi körben adja le rendelését: Budapest, Solymár, Nagykovácsi, Üröm, Budakalász, Dunakeszi Törökbálint, Budaörs, Budakeszi. Minden egyéb településre a Szolgáltató megtagadhatja a kiszállítást. Erről a megrendelőt elektronikus levélben tájékoztatjuk.

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig módosítható, illetve lemondható, erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség, az elérhetőségek menüpontban rögzített elérhetőségek valamelyikén.

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelést követően telefonon egyezteti a kiszállítás időpontját a Megrendelővel.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelővel egyeztetett időpontra a szállítási címre szállítja a megrendelt termék legalább három példányát.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Minden megrendelést visszaigazolunk, így csak a visszaigazolást követően létrejött megállapodás számít megrendelésnek.

A megrendelő a tévesen leadott megrendelést telefonon módosíthatja.

A Szolgáltató vállalja, hogy a weboldalon elhelyezett hirdetés alapján a kiszállítás helyszínén a Megrendelő több termék közül választhat.

A Szolgáltató vállalja, hogy a kiszállított terméket a helyszínen talpa állítja, amennyiben a megrendelő erre igényt tart.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg.  A termékek vételára tartalmazza a kiszállítás költségét, azaz további költségek a kiszállítást követően nem merülnek fel.

Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a weboldalon szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

A Szolgáltató nem fogad személyesen a weboldal és saját szolgáltatása ügyében ügyfeleket, panaszt elektronikus úton,  a weboldalon megadott elérhetőségek valamelyikén lehet benyújtani.

A Szolgáltató a Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, és harmadik fél számára nem adja ki, illetve reklámkampányra csak a Megrendelő külön beleegyezésével használja fel.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen rendelés teljesítését elutasítsa indoklással, erről a Megrendelőt tájékoztatja még a kiszállítási intervallum lejárta előtt.

A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételével elfogadja, hogy a jövőben szezonális, évente egyszer megismétlődő értesítést küldjön a Szolgáltató tájékoztató jelleggel az aktuális szolgáltatásokat illetően.

A Megrendelő  aláírásával hitelesíti a megrendelés teljesítését. Ezzel elismeri, hogy a megrendelt árut megtekintette, és az mindenben megfelelt elvárásainak. A helyszínen kiegyenlítette a szolgáltatás vételárát és megkapta a számlát. A Szolgáltató innentől teljesítettnek tekinti az ügyletet. Az ezt követő reklamációkért a Szolgáltató semmiféle garanciát nem vállal.

Minden egyéb, a szolgáltatást  közvetlenül és közvetve érintő kérdésekben a hatályos Büntető Törvénykönyv, illetve Fogyasztóvédelmi Hatóság az illetékes.

A nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Kelt : Budapest, 2016-11-10

Gilincsek Edgár
Tulajdonos